Instituto Cultural Carlos Scliar – Instituto Cultural Carlos Scliar é mais um orgulho para Cabo Frio – Jornal da AMRL – [s.l.] – 2004

 

Título da obra: Instituto Cultural Carlos Scliar – Instituto Cultural Carlos Scliar é mais um orgulho para Cabo Frio

 

       Dimensões: 

                                                           

         Técnica: 

 

  Local/Data: Jornal da AMRL – [s.l.] – 2004

 

                Observação/Descrição: